• Tue, Oct 20, 2020 | मंगलवार,

Collections of Scan files, pdf documents, word and excel files.

Policies

Total 10 document(s) found
PDF Document  जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति, २०६१
(71.54 KB) 
Download File
PDF Document  वन्यजन्तुबाट अप्रत्यासित रुपमा हुने क्षतिको राहत सहयोग संबन्धी निर्देशिका, २०६५
(54.66 KB) 
Download File
PDF Document  FORESTRY SECTOR POLICY 2000
(177.39 KB) 
Download File
PDF Document  Nepal Environmental Policy and Actan Plan 1993
(1.22 MB) 
Download File
PDF Document  कबुलियत वन नीति २०५९, वन ऐन २०४९ (कबुलियती वनसम्बन्धी व्यवस्था) र वन नियमावली २०५१ (कबुलियती वन)
(187.92 KB) 
Download File
PDF Document  National Wetland Policy 2003
(27.71 KB) 
Download File
PDF Document  Domesticated Elephant Management Policy, 2060 (2003)
(66.29 KB) 
Download File
Zip Document  वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८
(89.9 KB) 
Download File
Zip Document  Biodiversity Assessment of Nepal Wetlands (Technical Publication No. 1)
(22.9 MB) 
Download File
Zip Document  व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०६८ तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारको लागि दिइने कबुलियती वनको जानकारी पात्रो
(1.78 MB) 
Download File